Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Μεγάλη Νίκη για το Κίνημα του Νερού στο Ευρωκοινοβούλιο!

Μια μεγάλη Νίκη για το Κίνημα του Νερού!


Άλλο ένα ορόσημο για το Ανθρώπινο Δικαίωμα για Νερό.

Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ.
Είναι μια  νίκη για τους υποστηρικτές της καμπάνιας right2water, αλλά και για  τη Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ψηφοφορία επαυξάνει την  υποστήριξη για τα 1,9 εκατομμύρια υπογραφές που συλλέχθηκαν , κεφαλαιοποιεί αυτά στα οποία συμφώνησαν  οι υποψήφιοι για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοήσει το αίτημα για θέσπιση συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στο πνεύμα του καταποντισμού των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI).

Jan Willem Goudriaan, ECI αντιπρόεδρος, σχολιάζει: «Η ρητή εξαίρεση των υπηρεσιών ύδρευσης από την οδηγία παραχώρησης και από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι μια μακροχρόνια απαίτηση που έχει υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.» Και προσθέτει «Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου της ΕΕ έχουν υπόψη την απαίτηση των πολιτών. Το νερό μετράει γι’αυτούς.
 Η  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (right2water ECI) θα συνεχίσει να εργάζεται έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την  ύδρευση και την  αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς ".

Αναδημοσίευση από Ευρωπαϊκά Συνδικάτα Δημοσίων Υπηρεσιών