Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Μια τελευταία προσπάθεια!


*Μια τελευταία προσπάθεια! Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να υποστηρίξει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό!
Χάρη στην κινητοποίηση χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεκλήθη   τον Ιούνιο ώστε  το Ανθρώπινο Δικαίωμα στο Νερό και στην Υγιεινή να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ζήτησε το νερό να εξαιρεθεί από την απελευθέρωση και από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις . Η τελική ψηφοφορία θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν στην ολομέλεια και χρειαζόμαστε μια τελευταία προσπάθεια για να ακούσουν τις φωνές μας!
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ανθρώπινο δικαίωμα της ύδρευσης και αποχέτευσης το 2010. Αλλά στην Ευρώπη η πρόσβαση στο νερό εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα για πολλές ευάλωτες οικογένειες, χιλιάδες νοικοκυριά στερούνται το νερό γιατί δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς, και η διαχείριση των υδάτων  εξακολουθεί να ιδιωτικοποιείται σε πολλές χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε τις απαιτήσεις  2.000.000 ατόμων
Σχεδόν 2 εκατομμύρια υπογραφές υποστήριξαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το δικαίωμα στο νερό, με τρεις σαφείς απαιτήσεις: όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση,  η ύδρευση και η  διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να εξαιρεθούν από την απελευθέρωση και η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην ύδρευση και την αποχέτευση.
Η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν να αγνοήσει τις απαιτήσεις  της πρώτης επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποστηρίξει   το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση.
Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξαν το δικαίωμα στο νερό τον Ιούνιο. Τώρα αντιμετωπίζουμε την τελική ψηφοφορία, όπου οι 751 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να τοποθετηθούν προσωπικά. Θέλουμε να ακούσουν τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι έχουν υποστηρίξει μαζικά ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι ένα κοινό αγαθό.
Ζητήστε* από τον ευρωβουλευτή σας να υποστηρίξει το δικαίωμα στο νερό!

* Φόρμα επιστολής σε όλους τους Ευρωβουλευτές στο Blog του Σωματειου μας: http://seeyath.blogspot.gr/2015/09/blog-post_3.html