Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Δήλωση Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού για Παγκόσμιο Εναλλακτικό Φόρουμ Νερού (FAMA) Brasilia


Την περασμένη εβδομάδα (17-22 Μαρτίου 2018), μια αντιπροσωπεία περίπου 20 μελών του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού, συμμετείχε στο Παγκόσμιου Εναλλακτικό Φόρουμ Νερού (FAMA) στη Μπραζίλια: η  πραγματική εναλλακτική λύση στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό, που οργανώνεται  από το Παγκόσμιο Συμβούλιο για το Νερό, το οποίο αντιπροσωπεύει τη φωνή των πολυεθνικών και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, τοπικές κοινότητες, φεμινιστικές ομάδες και οι αυτόχθονες φυλές, συγκεντρώθηκαν για να καταπολεμήσουν το σκοπό των εταιρειών ο οποίος είναι  να μετατρέψουν το νερό σε εμπόρευμα και να προωθήσουν την οικονομικοποίηση των υδάτινων σωμάτων και οικοσυστημάτων, να ιδιωτικοποιήσουν τους υδάτινους πόρους και να εμπορευματοποιήσουν ένα ανθρώπινο δικαίωμα.

Το FAMA ήταν ένα ζεστό και ελπιδοφόρο γεγονός, συγκεντρώνοντας 7000 ακτιβιστές από διάφορα μέρη και διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών, λύσεων και προκλήσεων. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η σημασία της εμβάθυνσης και ενίσχυσης των θέσεων και των δεσμών μεταξύ κοινωνικών κινημάτων, συνδικάτων, ιθαγενών και τοπικών κοινοτήτων. Επίσης, προέκυψε πόσο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στους αγώνες των γυναικών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της φύσης και της πατριαρχίας.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες και τα κράτη που συγκεντρώθηκαν στο «εταιρικό φόρουμ» επιβεβαίωσαν ότι αναζητούν δράση για το νερό, όπως αναφέρεται στην υπουργική δήλωση.

Ωστόσο, η δράση τους σίγουρα δεν πηγαίνει προς την κατεύθυνση της ειλικρινούς προώθησης, της αναγνώρισης και της εφαρμογής του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό.

Η αποψίλωση των δασών, η αγροβιομηχανία και τα υδροηλεκτρικά έργα δεν αναφέρονται καν στην υπουργική δήλωση, αλλά ο αντίκτυπος της αγροβιομηχανίας και της άρδευσης του νερού αποτελεί θεμελιώδη μέριμνα για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τους αγρότες μικρής κλίμακας και τα κινήματα. Πράγματι, οι συνέπειες της  αγροβιομηχανίας, όπως συζητήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της FAMA, είναι καταστροφικές: μολυσμένα ποτάμια, μειωμένα επίπεδα υδροφορέων, εξαφάνιση πηγών, απειλή για το υδατικό καθεστώς, ξηρασίες που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών. Οικογενειακή γεωργία και αλιεία αμφισβητούνται, πραγματοποιούνται αναγκαστικές  εξώσεις, η γη μονοπωλείται, βιότοποι απειλούνται. Όλα αυτά για το κέρδος μεγάλων τραπεζών ή συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ολλανδία, τη Σουηδία ή τη Γερμανία, των οποίων οι δικαιούχοι, δεν γνωρίζουν ότι η σύνταξή τους προκαλεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και καταστροφή του περιβάλλοντος.

Εκείνοι που συγκεντρώθηκαν στο εταιρικό φόρουμ επέμειναν στην ανάγκη «σεβασμού του δικαιώματος κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως της κατάστασης και της θέσης του, σε ασφαλές πόσιμο νερό και  αποχέτευση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», αλλά επιδιώκουν να το πράξουν μέσω μιας αδύνατης συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και εκείνων που επλήγησαν από την ιδιωτικοποίηση. Μια τέτοια συνεργασία δεν θα υπάρξει ποτέ!

Πράγματι, η υπουργική δήλωση αναφέρει ελάχιστα την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό σύμφωνα με το ψήφισμα 64/292 του ΟΗΕ. Δεν είναι περίεργο, δεδομένου ότι ένα τέτοιο δικαίωμα δεν απολαμβάνεται  ακόμη πουθενά στον κόσμο και η πρόσβαση στο νερό εξακολουθεί να εξαρτάται από τη λογική του μετασχηματισμού του ανθρώπινου δικαιώματος σε ζήτημα οικονομικής προσβασιμότητας, -βασισμένο στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα- ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα αυτό.

Φυσικά, η λέξη ιδιωτικοποίηση δεν αναφέρεται καν στην Υπουργική Διακήρυξη, ενώ όσοι συγκεντρώθηκαν στο FAMA, επανειλημμένα και σαφώς επιβεβαίωσαν ότι αυτό είναι το κρίσιμο πρόβλημα που πλήττει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στην καταγγελία της ιδιωτικοποίησης και της χρηματοοικονομικής εκμετάλλευσης   της φύσης από τις εταιρείες  και  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η τελική δήλωση του FAMA περιγράφει τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στη φύση (και γενικότερα στις κοινωνικές ανισότητες) και τις ευθύνες τους όσον αφορά την εγκληματικότητα, τις απειλές και τις δολοφονίες υπερασπιστών των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων.

Το FAMA κατήγγειλε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ύδρευση αλλά παράλληλα ανέδειξε  αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις, από αγρο-οικολογία μικρής κλίμακας έως συμπράξεις δημόσιου-δημόσιου και δημοσίου-κοινοτικού τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού (EWM) συνέβαλε στην συζήτηση αναδεικνύοντας  τις ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις και περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αρνητικές επιπτώσεις της εμπορευματοποίησης του νερού και των ιδιωτικοποιήσεων αποτελούν κοινό πρόβλημα.

Δεδομένου ότι το EWM είναι εμπνευσμένο από τους αγώνες κινημάτων  νερού στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στη Βραζιλία, επιστρέφουμε πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση της συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και την επίτευξη δικαιοσύνης στο νερό. Οι αγώνες μας είναι αλληλένδετοι. Όχι μόνο επειδή, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι περισσότερες από τις πολυεθνικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την ιδιωτικοποίηση και την αρπαγή του νερού  έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, αλλά ακόμη περισσότερο λόγω της ζωτικής σημασίας που έχουν οι υδάτινοι πόροι, για παράδειγμα ο υδροφόρος ορίζοντας Guarani, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιμετωπίζουμε τον ίδιο εχθρό, ο οποίος εφαρμόζει παρόμοιες πολιτικές με διαφορετικά "πρόσωπα" τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο. Ως εκ τούτου, πρέπει να διεξάγουμε αυτούς τους αγώνες τόσο σε τοπικό επίπεδο, στις δικές μας κοινότητες, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδιωτικοποίηση του νερού και οι πολιτικές αρπαγής του νερού είναι συνεπείς συνιστώσες του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, που βασίζονται στην εκμετάλλευση της φύσης και των λαών (και των γυναικών ακόμη περισσότερο!). Επιβάλλεται να ανταποκριθούμε:
Água é direito, não mercadoria!

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Βλάβη αγωγού Αραβησσού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την μεγάλη βλάβη στον αγωγό νερού της Αραβησσού, οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε στο βαθμό που μας αντιστοιχεί για την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας. Ζητούμε συγγνώμη για τις δεκάδες ώρες ταλαιπωρίας και στέρησης του πολύτιμου αυτού πόρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανωμαλίες στην καθημερινότητα τόσο των οικογενειών όσο και των επαγγελματιών της πόλης μας. Ως κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και οι ίδιοι, ζήσαμε στο πετσί μας την λειψυδρία στο οικείο μας περιβάλλον. Και εμείς δεν είχαμε νερό και αποχέτευση, είχαμε στην πλάτη μας την πίεση του κόσμου και της διοίκησης για άμεση αποκατάσταση, και γίναμε δέκτες  χιλιάδων ακατονόμαστων  εκφράσεων και καταρών.
          Τεχνικά μιλώντας πάντα, έγινε ότι ήταν δυνατό ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.
Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι:
·        Το 2014 δεν προχώρησε η κατασκευή της Β΄φάσης του διυλιστηρίου, παρά την απόφαση του ΣτΕ να προχωρήσει το έργο.
·        Πολύ εύκολα η κυβέρνηση το 2013 κάλυψε τα χρέη των δήμων προς την ΕΥΑΘ για να πουληθεί, ενώ θα μπορούσε με τα χρήματα αυτά να φροντίσει για την απρόσκοπτη παροχή νερού στην πόλη.
·        Η ΕΥΑΘ απαξιώθηκε σε προσωπικό, εργολαβοποιήθηκε, ώστε να γίνει πιο ελκυστική για τους αγοραστές.
·        Όλοι αυτοί που απαξίωναν την εταιρεία για δεκαετίες, σήμερα βγαίνουν και προτείνουν λύσεις, απροκάλυπτα μιλάνε για ιδιωτικοποίηση ώστε να λυθούν τα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν.
·        Άνθρωποι που έκαναν πάρτι με προσλήψεις από το παράθυρο, τολμάνε να επανέρχονται στην επικαιρότητα και να μας κουνάνε το δάχτυλο.
·        Θεσμικοί παράγοντες μιλάνε ανοιχτά πλέον για ξεπούλημα, ολοκληρώνοντας τις υποσχέσεις που εκκρεμούν σε πολυεθνικές.
·        Επικαλούνται εισαγγελέα αυτοί που αφήνουν υπονοούμενα ότι υπήρχε διαρροή για τρεις μήνες και δεν επισκευαζότανε. Θα τους καλέσει ο εισαγγελέας να δώσουν στοιχεία; Αφού γνώριζαν, γιατί δεν έκαναν κάτι; Περίμεναν να σπάσει ο αγωγός για να κάνουν σπέκουλα;

¨Ένα από τα χιλιάδες μηνύματα "αγάπης"  που εστάλησαν
για όλους εμαςτις ημέρες της βλάβης

Θεωρούμε όμως πως η κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για να μάθουμε από αυτήν, και να αποτελέσει τη  βάση ώστε να βελτιωθούμε  ποιοτικά.
          Ας γίνει λοιπόν η βλάβη του αγωγού της Αραβησσού πηγή προβληματισμού, και έμπνευση προτάσεων για λύσεις.
          Μόλις πρόσφατα η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε κέρδη για τη χρονιά που πέρασε και μάλιστα αυξημένα:
·        Τα κέρδη αυτά να μην διανεμηθούν στους μετόχους ώστε να κερδίσουν περισσότερα, αλλά να διατεθούν για την αναβάθμιση των πηγών της Αραβησσού και την αναβάθμιση του αγωγού μεταφοράς ώστε να κερδίσει η πόλη της Θεσσαλονίκης.
·        Η βλάβη αποκαταστάθηκε επιτυχώς από προσωπικό της ΕΥΑΘ, αποδεικνύοντας ότι το επιχείρημα της ιδιωτικοποίησης  για έλλειψη τεχνογνωσίας, καταρρέει. Να γίνει λοιπόν άμεσα νέα συμπληρωματική προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεων προσωπικού,  για τις αναγκαίες ειδικότητες που λείπουν από την εταιρεία.
·        Αν η κυβέρνηση  αδυνατεί να σεβαστεί το δημοψήφισμα του νερού, ας σεβαστεί τις ανάγκες των Θεσσαλονικέων για φτηνό ποιοτικό νερό και ας σταματήσει άμεσα την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Είναι γνωστές οι αποεπενδύσεις μετά την ιδιωτικοποίηση, που οδηγούν σε κρίσεις νερού χειρότερες από αυτές που ζήσαμε πρόσφατα.
·         Αν τη δικαιολογία «τα υπογράψαμε, δεσμευτήκαμε» την θεωρούν σοβαρή, η Δημόσια υγεία και το νερό είναι ακόμη σοβαρότερα, ας επιλέξει με ποιους θα πάει η κυβέρνηση.
·        Εκτός υπερταμείου η ΕΥΑΘ, μη πώληση πακέτου 24%, άμεση εφαρμογή στρατηγικού πλάνου για ΕΥΑΘ πραγματικά κοινωνική και ωφέλιμη προς τους πολίτες.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ για άλλη μία φορά μπήκαν μπροστά και ΜΟΝΟΙ τους επιδιόρθωσαν τη βλάβη.  Η ΕΥΑΘ έχει τεχνογνωσία και το απέδειξε στην πράξη. Δεν πανηγυρίζουμε, κάναμε τη δουλειά μας, κάναμε το αυτονόητο. Γνωρίζοντας την βαρύτητα της ευθύνης μας προς τους συμπολίτες μας, υπερβάλλαμε εαυτών, αδιαφορώντας για συνθήκες ασφαλείας, τήρηση ωραρίου, τήρηση ωρών ανάπαυσης, κτλ.
Επειδή τα γνωστά παπαγαλάκια της ιδιωτικοποίησης και των πολυεθνικών, βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη τους σε βάρος των εργαζομένων, τους πληροφορούμε, ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ύδρευσης του Βερολίνου δεν θέλανε την επαναδημοτικοποίηση της εταιρείας τους, ο νοών νοείτω!