Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Το Παρίσι επαναδημοτικοποιεί την Ύδρευση της πόλης

Ο Δήμος Παρισιού, μετά την τελευταία ιδιωτικοποίηση του νερού, φέτος επαναδημοτικοποιεί το νερό της πόλης, και δεν ανανεώνει την σύμβαση στις Veolia και SUEZ... Ναι είναι οι γνωστές πολυεθνικές που φλερτάρουν με την ΕΥΑΘ!
Ελπίζουμε η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος ΥΜΑΘ και Οικονομίας να αφουγκραστούν τι συμβαίνει στην Ευρώπη και να σταματήσουν την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, ΑΜΕΣΑ! Επιτέλους ας σταματήσουμε να βρισκόμαστε πάντα 20-30 χρόνια πίσω από τους εταίρους μας.
Οι ίδιοι οι Γάλλοι πετάνε τις πολυεθνικές τους έξω από τη διαχείριση του πολυτιμότερου αγαθού της Φύσης, και εμείς πανηγυρίζουμε που θα έρθουν σε μας σαν να είμαστε μπανανία.

Σας παραθέτουμε το κείμενο από την σελίδα για το νερό του Παρισιού.

Πηγή η επίσημη ιστοσελίδα της EAU DE PARIS

http://eaudeparis.fr

Το Παρίσι επαναδημοτικοποιεί την Υπηρεσία Νερού

Το συμβούλιο του Παρισιού συσκέφθηκε σχετικά με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας νερού και αποφάσισε την δημιουργία μίας αυτόνομης διοίκησης, πρώτο στάδιο προς την επαναδημοτικοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας νερού. Αυτή η σημαντική απόφαση κτίζεται γύρω από την EAU DE PARIS, αυτόνομη επιχείρηση μικτής οικονομίας επιφορτισμένη σήμερα με την παραγωγή και τη μεταφορά του νερού και υπεύθυνη για την ποιότητα ως την βρύση του χρήστη. Σας προτείνουμε να ανακαλύψετε τις αρχές αυτής της μεταρρύθμισης.

Επειδή πλησιάζει το τέλος των συμβάσεων των αντιπροσωπειών των δημοσίων υπηρεσιών νερού με τις δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν επιφορτισθεί με την διανομή του νερού, την μία θυγατρική της Veolia και την άλλη την Suez, τον Δεκέμβριο του 2009, η Δημαρχία του Παρισιού επιθυμεί να αναδιοργανώσει την δημοτική της Υπηρεσία Νερού γύρω από έναν μοναδικό δημόσιο διαχειριστή,

Επέλεξε να κατασκευάσει αυτό το σύστημα ξεκινώντας από μια εταιρία μεικτής οικονομίας, ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, ήδη επιφορτισμένη με την παραγωγή του νερού, που θα γίνει από εδώ και μπρος μια αυτόνομη διοίκηση της πόλης του Παρισιού.

Αυτή η μείζων μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται στην θέληση να μεταφερθεί σε όλους τους χρήστες η βέλτιστη υπηρεσία με το βέλτιστο κόστος.

Γιατί μία δημόσια διοίκηση για την υπηρεσία νερού του Παρισιού;

Το νερό δεν είναι ένα εμπόρευμα όπως τα άλλα, είναι εντελώς ζωτικής σημασίας και δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που η διαχείρισή του πρέπει να είναι στον δημόσιο τομέα.

Είναι στις ευθύνες του Δημάρχου να επιλέξει και να οργανώσει τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης της Υπηρεσίας Νερού του Παρισιού για να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της εκτέλεσης.

Επιλέγοντας να ξαναδημοτικοποιηθεί η Υπηρεσία Νερού, η πόλη του Παρισιού ξαναπαίρνει την κυριότητα σε όλη την σειρά του νερού από την πηγή ως την βρύση του Παρισινού πολίτη.

Η Δημαρχία περιμένει με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσει μια Υπηρεσία νερού προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους.

Η αναδιοργάνωση θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, διατηρώντας την εξαιρετική ποιότητα του νερού της βρύσης.

Η Δημοτική Διοίκηση θα έχει για αποστολή να συνεχίσει τις ήδη ανειλημμένες επενδύσεις ιδίως στον τομέα της επεξεργασίας του νερού και της προστασίας του υδάτινου πλούτου καθώς και να αναπτύξει νέες υπηρεσίες για τους Παρισινούς.

Γιατί ένας μοναδικός λειτουργός ?

Η επιλογή για έναν μοναδικό λειτουργό για την δημόσια υπηρεσία νερού επιτρέπει να τεθεί τέλος στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το σημερινό σύστημα

Οι υπευθυνότητες είναι σήμερα διασκορπισμένες ανάμεσα στην πόλη και σε τρεις διαχειριστές (μια επιχείρηση μικτής οικονομίας και δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις διανομής). Στην πράξη ο χρήστης δυσκολεύεται να ξεκαθαρίσει ποιος έχει την υπευθυνότητα της υπηρεσίας και σε ποιόν πρέπει να απευθύνεται για τα καθημερινά θέματα.

Η Διοίκηση θα ξαναενώσει τις δραστηριότητες της παραγωγής , της διανομής του πόσιμου νερού και θα διαθέσει ένα μεγάλο εργαστήριο αναλύσεων του νερού, που θα αποτελείται από τις υπάρχουσες ομάδες της EAU de PARIS ενισχυμένες με αρμοδιότητες από ένα τμήμα των ομάδων του Κέντρου Έρευνας και Ελέγχου Νερού της πόλεως του Παρισιού.

Για τον χρήστη, η οργάνωση θα είναι πιο κατανοητή διότι οι συνομιλητές του και οι υπευθυνότητες του καθενός θα είναι ευκρινώς καθορισμένες. Θα διευκολυνθεί επίσης η πρόσβαση του πολίτη στην πληροφορία.

Πριν τη μεταρρύθμιση

Μετά την μεταρρύθμιση

Πόλη του Παρισιού

Έλεγχος Υπηρεσίας

Πόλη του Παρισιού

EAU de PARIS

Επιχείρηση μικτής οικονομίας

Παραγωγή

Επιχείρηση υδάτων του Παρισιού , θυγατρική της Veolia Environment-Eau et Force-Parisienne des eaux , θυγατρική της SUEZ Environment

Διανομή

EAU de PARIS

Δημοτική επιχείρηση

Πόλη του Παρισιού

Μεγάλα έργα διανομής

Μια απαραίτητη μεταρρύθμιση

Η σημερινή οργάνωση της υπηρεσίας νερού δημιουργήθηκε σε δύο χρονικά διαστήματα. Καταρχάς το 1985, ο Δήμος της εποχής εμπιστεύθηκε σε δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις την διανομή του νερού μέσα στο πλαίσιο μιας σύμβασης τρόπον τινά «ενοικίασης». Εν συνεχεία το 1987, δημιούργησε μια επιχείρηση μικτής οικονομίας την SAGEP- που μετονομάσθηκε σε EAU de PARIS (νερό του Παρισιού)- για να εξασφαλίσουν την παραγωγή και την μεταφορά του νερού με μία σύμβαση παραχώρησης.

Αυτή η οργάνωση δεν είναι τυπική και διαλύει τις υπευθυνότητες. Έτσι, μια σταγόνα νερού μπορεί να αλλάξει «υπεύθυνο» δέκα φορές στο διάστημα ανάμεσα στην είσοδό της στο Παρίσι και στην βρύση του καταναλωτή

Για να βελτιστοποιήσει την λειτουργία της υπηρεσίας νερού, ο Δήμαρχος του Παρισιού αποφάσισε να δημιουργήσει έναν διαχειριστή Μοναδικό και Δημόσιο, γύρω από την επιχείρηση μικτής οικονομίας EAU de PARIS που θα μεταμορφωθεί σε Δημοτική Επιχείρηση.

Εξασφάλιση για τους Παρισινούς ποιοτικού νερού με το βέλτιστο κόστος.

Η λειτουργία μιας δημοτικής επιχείρησης θα επιτρέψει με τον καλύτερο τρόπο μια καλύτερη διαχείριση του οικονομικού κόστους στο σύνολο των δραστηριοτήτων βελτιστοποιώντας την οργάνωση και τις συνθήκες επέμβασης στο σύνολο του συστήματος τροφοδοσίας του Παρισιού με νερό Θα εγγυηθεί διαφάνεια των οικονομικών εισροών, που θα διατίθενται εξολοκλήρου στην δημόσια υπηρεσία νερού.

Τα κέρδη θα επιτρέψουν την ενδυνάμωση των υπηρεσιών που διατίθενται στους χρήστες , προσαρμόζοντας συγχρόνως τις απαραίτητες τεχνικές εξελίξεις στις απαιτήσεις που καθορίζονται από τον Δήμο. Αυτό θα μεταφρασθεί σε μια τελειοποίηση της κοινωνικής συνιστώσας στην τιμή του νερού.

Η Αρχή θα προτείνει επί πλέον νέες υπηρεσίες και πληροφορίες στους χρήστες , είτε αυτές θα είναι μια καλύτερη γνώση των εσωτερικών δικτύων, είτε επεμβάσεις στην κατοικία, στην ένδειξη ποιότητας και στην πρόσβαση στην πληροφορία. Ο κόσμος θα συνδεθεί με τη διοίκηση και οι σχέσεις με τους χρήστες θα ενισχυθούν.

Η δομή που επιλέχθηκε, μια διοίκηση προσωποποιημένη με οικονομική αυτοδυναμία και ηθική προσωπικότητα, επιτρέπει να ευέλικτη διαχείριση μαζί με έναν καλύτερο έλεγχο από την κοινότητα.

Παρακολούθηση των κοινωνικών κατακτήσεων

Στη διάθεση των χρηστών , η νέα δομή θα προσφέρει σε όλο το προσωπικό , από όποια επιχείρηση και αν προέρχεται, συνθήκες εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης ελκυστικές και κινητήριες.

Από τις αναγνωρισμένες κατακτήσεις στην EAU DE PARIS στον τομέα της ισότητας ανδρών-γυναικών, και στην διαφοροποίηση , θα επωφεληθούν το σύνολο του εργαζομένου προσωπικού μέσα σε μια μέριμνα ηθικής και αμεροληψίας. Μια επαγρύπνηση εντελώς ιδιαίτερη θα δοθεί στον κοινωνικό διάλογο προς όφελος όλων. Όλοι οι μισθωτοί που δουλεύουν μέσα στην περίμετρο του κύκλου του πόσιμου νερού, είτε πρόκειται για προσωπικό της EAU DE PARIS ¨η της Επιχείρησης υδάτων του Παρισιού , της Eau et Force Parisienne ιδιαιτέρως στο νερό , έχουν τα προσόντα να έλθουν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους στην μελλοντική Διοίκηση.

Διοίκηση , EPIC, για τι μιλούμε?

Η συλλογικότητα αφιερώνει σε μια Διοίκηση αυτόνομη οικονομικά και προικισμένη με μια ηθική προσωπικότητα, την διαχείριση της Υπηρεσίας Νερού . Αυτή εκμεταλλεύεται την υπηρεσία με το προσωπικό της , εξασφαλίζει την λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την έκδοση τιμολογίων και την διαχείριση των καταναλωτών.

Το προσωπικό είναι καταρχάς ιδιωτικού καθεστώτος, με εξαίρεση τον διευθυντή και το λογιστήριο που θα είναι δημοσίου καθεστώτος.

Η διοίκηση υπόκειται στους κανονισμούς του δημόσιου λογιστικού και επικαλείται τους δικαιούχους μέσα στο πλαίσιο της δημόσιας οικονομίας.

Είναι ένα ίδρυμα δημόσιο βιομηχανικό και εμπορικό (EPIC).

Τα μεγάλα στάδια της μεταρρύθμισης

2008

24 και 25 Νοεμβρίου

Απόφαση του Συμβουλίου του Παρισιού επί των αρχών της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας νερού του Παρισιού και το οργανόγραμμα της Διοίκησης

2009

Ιανουάριος

Δημιουργία της Διοίκησης με οικονομική αυτοδυναμία και ηθική προσωπικότητα

1ο Τρίμηνο

Απόφαση του Συμβουλίου του Παρισιού για θέση σε λειτουργία του σύνολου των κανονισμών της διεκπεραίωσης και της διοίκησης.

Ανοιξη

1η φάση

Θέση σε λειτουργία της διοίκησης επικεντρωμένης γύρω από την παραγωγή την μεταφορά και την ποιότητα.

Δημιουργία ενός εργαστηρίου δημοσίας υπηρεσίας μέσα στην EAU DE PARIS.

2010

Ιανουάριος

2η φάση

Αφομοίωση μέσα στη Διοίκηση των ομάδων εργασίας και των ειδικοτήτων της διανομής.