Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Διαβούλευση για το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Συμμετέχω στη Διαβούλευση για το ΝΕΡΟ!
 Πριν δύο χρόνια  η Ευρωπαική Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) είχε ξεκινήσει  εκστρατεία (Right2water) για την συλλογή υπογραφών για το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα. Η πρωτοβουλία Right 2Water, η οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, αφού έλαβε την υποστήριξη 1,6 εκατομμυρίου πολιτών, καλεί την ΕΕ
  • να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των κατοίκων της Ευρώπης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής
  • να εντείνει τις προσπάθειές της για καθολική πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές νερό
  • να μεριμνήσει ώστε η παροχή και η διαχείριση υδάτινων πόρων να μην υπόκειται στους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς», δηλαδή να εγγυηθεί ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης.

Το αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε στην  Κομισιόν, ήταν μεταξύ άλλων:  
  •  Η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης
  •   Οι εντονότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ύδρευση και τις εγκαταστάσεις υγιεινής.
    Η συγκεκριμένη εκστρατεία  ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη του 2013  Πανευρωπαικά, κάτι το οποίο τιμά όσους συμμετείχαμε.
   Σε συνέχεια της εκστρατείας αυτής  και μετά από την πίεση της συμμετοχής μας, η Ευρωπαική Επιτροπή διοργανώνει δημόσια διαβούλευση ( στα Ελληνικά) η οποία καλύπτει θέματα όπως:
  •  η ποιότητα του νερού
  •   οι κυριότεροι παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή καθαρού νερού
  •  το αν οι πολίτες χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το πόσιμο νερό.
     Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 23 Σεπτέμβρη(!), αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στο τέλος χώρος για προσωπικά σχόλια τα οποία είναι πολύ σημαντικό να καταχωρηθούν. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε, δείχνοντας την αξία του νερού ως κοινού αγαθού, μετά μάλιστα και τον αγώνα που δώσαμε τοπικά στην πόλη μας.(Δε θα χρειαστούν πάνω από 15 λεπτά)
     Μπορούμε να αναγκάσουμε την περιβόητη Κομισιόν ,να μας ακούσει, και ακόμη καλύτερα να την αναγκάσουμε για ακόμη μια φορά να αλλάξει την πολιτική της υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αυτή είναι η δουλειά της!

Σύνδεσμος για την συμμετοχή στη διαβούλευση στα Ελληνικά: