Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

"Ρυπαίνει ψυχικά, την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου"

Έχουμε καταγγείλει και παλαιότερα προσπάθειες αμαύρωσης του αγώνα μας από ορισμένα εντεταλμένα ΜΜΕ, αλλά στο τελευταίο δημοσίευμα φυλλάδας με ανύπαρκτη κυκλοφορία, μπορούμε να πούμε ότι: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί! Δε χρειάζεται να απαντήσουμε εμείς σε έντυπα με γνωστό σε όλους ρόλο, σας παραπέμπουμε στα λόγια του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη για τη συγκεκριμένη φυλλάδα.