Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

H Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΕΕ υπερψήφισε για το Ανθρώπινο Δικαίωμα στο Νερό!


Σήμερα το πρωί  η επιτροπή για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία μαζί με την Αρχή Ανάπτυξης, ψήφισε  με απόλυτη πλειοψηφία για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό.

Η έκθεση της Ιρλανδής  ευρωβουλευτού  Lynn ΒογΙβη (GUE / NGL) ψηφίστηκε και θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Η έκθεση ζητά από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει σύμφωνα με την πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαική Πρωτοβουλία Πολιτών για την εφαρμογή του Ανθρώπινου  Δικαιώματος στο  Νερό στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη το 2010. Επίσης, ζητεί να μην πιέσει για την ιδιωτικοποίηση του νερού μέσα από μέτρα λιτότητας και να προωθήσει περισσότερο ενεργά  τη Δημόσια διαχείριση του νερού. Επίσης να ενισχύσει  την εξαίρεση της ύδρευσης και της αποχέτευσης από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ ) και από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία.


Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ευρωβουλευτές που άκουσαν τη φωνή των άνω του  1,8 εκατομμύρια πολιτών  που υπέγραψαν τη EΠΠ.