Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Σωματεία για Δημοκρατία στην Ενέργεια (TUED)

Το  (TUED) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία δικτύωσης σωματείων, για  το   δημοκρατικό έλεγχο της ενέργειας, με τέτοιο τρόπο που να προωθεί λύσεις για την κλιματική κρίση, την ενεργειακή φτώχεια, την υποβάθμιση τόσο της γης όσο και των ανθρώπων. Και να ανταποκρίνεται στις επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων  αλλά και στη προστασία τους.

Είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης την ενέργεια και το κλίμα, που ισοδυναμεί με μια πλανητική κρίση. Η αυξανόμενη χρήση των  ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή  ενέργειας, εξωθεί τον πλανήτη στα όρια του, με την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ρύπανσης του αέρα σε ανησυχητικά επίπεδα. Αυτό επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η δύναμη των εταιρειών ορυκτών καυσίμων κατέστησε πρακτικά αδύνατη την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των κοινοτήτων, και η  συνδικαλιστική δράση είναι υπό επίθεση σε όλη την υδρόγειο. Παρά  την αυξανόμενη ενέργεια που παράγεται κάθε χρόνο, η ενεργειακή φτώχεια παραμένει σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα - 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ή το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Γίνεται  όλο και πιο σαφές ότι η μετάβαση σε ένα  δίκαιο, βιώσιμο ενεργειακό σύστημα μπορεί να συμβεί μόνο αν υπάρχει αποφασιστική μεταστροφή  απέναντι στους εργαζομένους, τις κοινότητες και το κοινό.
Το Σωματείο της ΕΥΑΘ  είναι το πρώτο πανελλαδικά, που συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο Σωματείων και ομοσπονδιών για τη Δημοκρατία στην ενέργεια (TUED).