Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Μαζική διαμαρτυρία στην Χιλή κατά των νόμων που ιδιωτικοποίησαν το νερό.


"Η δίψα του καπιταλισμού μας αφήνει χωρίς νερό"

"...έχουμε ανακαλύψει ότι στην Χιλη υπάρχει νερό αλλά το εμπόδιο που μας χωρίζει από αυτό ονομάζεται κέρδος..."

Την Ημέρα της Γης περισσότεροι από 10000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία στο κέντρο του σαντιάγκο της Χιλής, διαμαρτυρόμενοι για σειρά περιβαλοντολογικών προβλημάτων καθώς και για τον έλεγχο του νερού από ιδιωτικές εταιρείες. Η πορεία «για την ανάκτηση και την υπεράσπιση του νερού του έθνους» απαίτησε το  τέλος της ιδιωτικοποίησης του νερού. Η διαδήλωση διοργανώθηκε από ένα συνασπισμό οικολόγων, αυτόχθονες ομάδες, το μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων της Χιλής και φοιτητές.
 Οι διαδηλωτές αμφισβήτησαν τη νομοθεσία που θεωρεί την ανάθεση του ελέγχου ενός δημόσιου πόρου - το νερό - σε ιδιωτικές εταιρείες ως εργαλείο για την πραγματοποίηση κέρδους.
Το νερό στη Χιλή ιδιωτικοποιήθηκε με νόμους που πέρασαν επί δικτατορίας Πινοσετ την δεκαετία του 1980.
Μεταξύ των απαιτήσεων των διαδηλωτών είναι ένα τέλος στον κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η εισαγωγή  νομοθεσίας για την προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων, όπως οι παγετώνες και η μεγαλύτερη κρατική ιδιοκτησία, καθώς και συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη ρύθμιση της χρήσης του νερού.
Ολόκληρο το άρθρο(αγγλικά) εδώ: